A bilincsbe vert szó lapja volt… Lehetne is…

Tíz esztendeje, a Magyar Nemzet hetvenedik születésnapja előtt az értelmes értelmiségiek körében még meglehetősen népszerű napilap katonásan félreállított munkatársaként keresztrejtvényekkel népszerűsítettem a lapalapító Pethő Sándor időtlenül időszerű mondatait. Az idő tájt már pontosan tudtam, az olvasók által igencsak kedvelt, színes melléklet, a Műsorújság felelős szerkesztőjeként hétről hétre tapasztaltam is, mi mindenre jó az a szórakoztató feladvány, amelynek a megfejtését talányosan megadott elemekből lehet kitalálni. Hát még, ha ez az elmesport történelmi ismereteink bővítésének, megoldásra váró társadalompolitikai gondjaink felismerésének érdekfeszítő eszköze! S a nyertesek jutalma Pethő Sándor újra kiadott műveinek egy-egy példánya!

A szégyenletesen tönkretett, majd meg is szüntetett lap nyolcvanadik születésnapja előtt – belátván, hogy életem végéig a Magyar Nemzet siratóasszonya nem lehetek – ezeket az időtlenül időszerű gondolatokat idézem meg a locsei.net segítségével. Meg azokat az ugyancsak keresztrejtvényként közreadott tudnivalókat, amelyeket feledni nem lehet:

Hogy 1938-ban a bilincsbe vert szó lapjaként jelent meg a Magyar Nemzet…

Indulásakor az volt a hivatása, hogy a veszélybe került nemzeti függetlenséget védelmezze…

2008-ban, az esztendő nagyobb részében – harminc héten át – Pethő Sándornak szeretett lapunk hasábjain közreadott gondolatait nem minden hátsó szándék nélkül rejtettük el a Műsorújság utolsó oldalán. Ott közöltük a megfejtéseket is régi, híres és „beszédes” Magyar Nemzet-hirdetések társaságában: „Olvassa a Magyar Nemzet minden sorát!” „A kimondott szó elrepül, de írásban adja Önnek a Magyar Nemzet!”

A tizennyolcadik héten például Pethő Sándornak ezt a végzetesen hiteles megállapítását lehetett olvasóinknak keresztrejtvényünk vízszintes és függőleges soraiban megtalálnia: „Szinte vízomlásszerűen szakadt ránk a szociális válság, a politikai válság, a világnézeti válság, a gazdasági válság…”

A következő héten meg ezt: „Szellemünk kifejtésének e lap hasábjain nincs más korlátja, mint tulajdon lelkiismeretünk, tehetségünk és meggyőződésünk.”

Aztán következtek, szépen, sorban, mind a többiek. A ma is megjegyzendőek, a fontosak:

Legyen reform a jogállamban, rend a szabadságban, jogfolytonosság az alkotmányban, emberség a fegyelemben…”

A nemzeti függetlenség megóvása csak a valóban demokratikus Magyarországnak sikerülhet…”

Ha egy rendszer összeütközésbe kerül a nemzet alapvető értékeivel, a bukás elkerülhetetlen…”

A szó nem arra való, hogy elfedje a gondolatot…”

A korszellem előtt való meghódolás éppúgy halála lehet egy népnek, mint ha dacosan ellenszegül neki…”

Ez a világ mindig verekedés volt, és néhány száz évig az is marad…”

Kevés a magyar. Barátai gyéren vannak. Ellenségei rengetegen és nagyok…”

Elviselhetetlen érzés, hogy felesleges vagy, hazátlan a hazában, kilökött ember…”

2018-ban, amikor az újságárusoknál mai Magyar Nemzetet hiába keresek, ez a 2008 szeptemberében, a 38. heti Műsorújságban megjelenő Pethő Sándor-mondás taglóz le igazán.

Az időtlen idők óta, nemzedékről nemzedékre szálló sejtelem: kilökött ember lesz abból, aki övéiért élne, írna, szerkesztene, tervezne, dolgozna.

kövesse a honlapot a Facebookon is:

2018. augusztus 14.

Nem szabad semmit sem a sorsra hárítani…
Nem is lehet…

A locsei.net legújabb kori hagyománya, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén a köztelevízió azon adásait ajánlja olvasói figyelmébe, amelyek valóban érdemdús honfitársainkat hozzák képbe. A Magyar Művészeti Akadémia által megrendelt portrékra, valamint Dala István és Hollós László Szerelmes földrajzára minden időben számíthatunk! Televíziós képmásokban még ma is jók vagyunk! Az augusztus 20-i szép ünneppel meghosszabbított hétvége Duna World-ös programjáról ráadásul az is tudható, hogy 18-án, szombaton 13.20-kor a Péterffy András által forgatott Nemeskürty István-emlékműsort vetíti. 19-én, vasárnap, pedig, 19.25-től egyik Szerelmes földrajz-epizódnak szenteli adásidejét. Ha szerencsénk van, a locsei.net által alább sztárolt epizódok valamelyikét, például a Börzsöny lábánál levő Perőcsényt (is) bemutató Buglya Sándor-portrét, vagy dr. Poór Gyulának, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) főigazgatójának az óbudai körsétáját… Mind a három összeállítás figyelmet érdemel!

tovább >>

2018. augusztus 12.

Szabadon tenyésztünk!

2011 decemberében több más, Európa hírű intézménnyel együtt a polgárok szavazatai alapján lett Magyar Örökségünk része a Pápai Református Kollégium. Akkor a Magyar Nemzet hasábjain ünnepeltem, méltattam az iskolát, amelynek 1959 és 63 között a diákja voltam. Ez esztendőben, szeptember elsején, ötvenötödik érettségi találkozónkra hívnak kedves osztálytársaim. Ha a híres Pápai Kollégium épületében találkozhatnánk, gyalogszerrel, az apostolok tétova lovain is nekibódorodnék, hogy szeptember elsején, szombaton 11 órára odaérjek. De arra hatlovas fényes hintó gazdájaként sem igen vállalkozhatnék, hogy a nevezetes intézménytől távol, mondjuk egy vendéglő udvarán, mélázzak a fölött, nagyszerű életadományként mi mindent kaptam a híres kollégium falai közt. Amíg tehát, régi iskolámba el nem juthatok, szeretett lapom segítségével idézem fel a locsei.net olvasói számára, de magamnak is azt a tanintézetet, ahol minden időben, még 1959 és 63 között is ügyeltek rá, hogy „az emberi személyiség tisztelete” érvényesüljön.

tovább >>

2018. augusztus 7.

Kiút a zűrzavarból, ostobaságból és azok érzelmi következményeiből

Két tudós, egymással hadban álló országok polgárai a világmindenség alapvető törvényeit kutatva, majd igazolva keresnek kiutat a zűrzavarból, ostobaságból, a borzalmakból, és azok érzelmi következményeiből. A Philip Martin által 2008-ban rendezett film a német-amerikai fizikusnak, az általános relativitáselmélet megalkotójának, Albert Einsteinnek, valamint az angol csillagász, fizikus és matematikus, Sir Arthur Stanley Eddingtonnak a példájával mutatja meg, az igazán nagy emberek minden időben megpróbálnak nemet mondani az embertelenségre. Az Einstein és Eddington című film augusztus 9-én, csütörtökön 20.00 órától, 10-én, pénteken 6.00-tól tekinthető meg az HBO műsorán.

tovább >>

2018. július 31.

A belülről vezérelt ember

Az önmagát kereső, modern embert mindenki másnál pontosabban mutatja be Fekete Ibolya német – horvát – magyar – chilei közös produkcióként forgatott filmje, a 110 perces Chico, mely augusztus 2-án, csütörtökön 21.15-től, 3-án, pénteken 1.55-től lesz látható az M5 műsorán. A valóságot itt-ott kitalált elemekkel vegyítő, elképesztően kalandos történet öt országban – Chilében, Albániában, Magyarországon, Izraelben és Horvátországban – játszódik, és talán még azzal a nézővel is képes elfogadtatni a főszereplő-főhős, Eduardo Rózsa Flores alaptételét – „az ideológiai összeütközések elkerülhetetlen háborúkhoz vezetnek, és a győzelem soha nem hozza el a szabadságot”, aki e nevezetes személyről soha nem is hallott.

tovább >>

2018. július 26.

Füzetlapok

2011. március 15-én a már nagybeteg Kristóf Ágota személyesen vette át a kitüntetést – a Kossuth-díjat –, amellyel az idő tájt már világszerte ismert és elismert írói munkásságát szülőhazája méltányolta. Másnap Pesten, egy Rákóczi úti, hatalmas hotelben újságírók hada ostromolta a megkésett hazai érdeklődésnek nem igazán örvendő írót. A Magyar Nemzet hírlapírója a nagy roham után, négyszemközt beszélgethetett vele. Interjúalanyának szenvedését látva, a percet is átkozta, melyben kollégájának, Kristóf Attilának igent mondott e feladatra. A Füzetlapok – Kristóf Ágota a kőszegi álomról, a kemény alkotói munkáról és a fáradtságról, amely sem írni, sem olvasni nem engedi címmel közreadott párbeszéd március 26-án, szombaton a Magyar Nemzet 34. oldalán jelent meg.

tovább >>