„Csak a jövendő aggodalma maradt”

Mint nagyanyáim a Bibliát, úgy olvasgatom mostanában Bánffy Miklós emlékiratait.

Évekkel ezelőtt találkoztam velük először. Az 1932-ben, Kuncz Aladár bíztatására rögzített élményeivel és az általános bizonytalanság évében, 1945-ben, szépíróként lajstromozott emlékeivel egyaránt.

Első olvasatra is fejedelmi adományként fogadtam, hogy az ezerszer átgyúrt és átértelmezett magyar históriát olyan ember mondatai révén ismerhetem meg, aki nem csak tanúja, de – olykor kormánybiztosként, máskor diplomataként, külügyminiszterként, operaházi intendánsként, grafikusként, könyvillusztrátorként, díszlet- és jelmeztervezőként, hatalmas birtok földesuraként – minden időben és mind valahány tisztségében nemzete javát szolgáló szerelmese volt a hazának.

Bicegő okoskodásokkal, hamiskodó jelmondatokkal, megtévesztő hirdetményekkel telített korunkban – és ez talán megbocsátható – nem az utolsó magyar király megkoronázását elbeszélő Bánffy Miklós mondatainál időzöm naponta. Nem is képzett lélekbúvárokat lepipáló jellemrajzánál, amelyet rokonáról, gyermekkori jó pajtásáról, az őszirózsás Károlyi Mihályról állított össze. De nem is a soproniak 1921-es hűségesküjét előkészítő politikus visszaemlékezéseinél, noha Bánffy Miklósnak ez a története is általános figyelemre érdemes.

Nem, számomra mostanában Bánffy Miklósnak a „hamis és hézagos históriai beállítások” ellen hadakozó megállapításai az igazán fontosak és tanulságosak. Például az a Görgei Artúr történelmi megítélésével indokolt érvelése, mellyel a történelmi tárgyilagosságot hiányolja, és a történetírás politikai színezetét kifogásolja.

Hogy divat lett úgy ábrázolni a magyar szabadságharcok történetét, „mintha az ország egyedülálló sziget lett volna a semmiség óceánja közepén”… Vagy, mintha ezen a földtekén nem volna egyéb, mint a magyar nép”…

„Általános hiedelemmé vált – írta az éhhalállal szülőföldjén farkasszemet néző gróf 1945-ben – hogy a magyar nemzet olyan rettentő erős, hogy okvetlen győznie kell, ha kitart a harcban, vagy, ha árulás nem buktatja el”…

„Hogy a magyar számszerűleg kis nemzet, és a környező birodalmakkal szemben, minden vitézsége dacára egyedül meg nem állhat, ez a történelmi adottság elsikkad mifelénk” – írta utódainak szánt visszaemlékezéseiben az a férfiú, akinek az idő tájt tömérdek emléke és politikai tapasztalása volt minden kincse. Azokat a következtetéseket akarta hát írásai által örökül hagyni, amelyeket „a múlt tapasztalásaiból le lehetne vonni”, és, talán, egyszer, majd a nemzet számára hasznosítani…

Az egyik – Ady Endre figyelmét is felkeltő – színműve alapján „Nagyúrnak” csúfolt-becézett Bánffy Miklós azt is közreadta, az idők során kik szorgalmazták, hogy az elfogult történelmi beállítások az oktatás révén a felnövekvő nemzedékekhez eljussanak és bennük „érzéssé és szenvedéllyé” váljanak.

Azok, „akik társadalmi helyzetüknél fogva… közelebbről nem tapasztalták azt a rengeteg nyomort és pusztulást”, amelyet az ilyen-olyan események sokaknak okoztak… „Azok, akik azokat a jó magyarokat, kiváló embereket, akik valólátók voltak… elhallgattatták, sőt elítélték”…

„Nem az a példaadó, a követendő, aki a nemzet számára valami maradandót kivívott” – írta még Erdélyben a mindenéből kiforgatott Bánffy Miklós, akinek akkoriban már „csak a jövendő aggodalma” volt a jussa – „hanem, aki vállalkozásának mártírja lett… Egyedül a balsiker viseli a népszerűség glóriáját”…

„Amennyire szép és a nemzethez méltó, hogy mártírjait a szívében viseli, annyira hátrányos a közönség politikai nevelése szempontjából, ha elfelejtetik vele, hogy a nemzeti boldogulás alapja a sikeres és a reális munka”.

Amikor Bánffy Miklós fentebb idézett mondatait leírta, a mai magyar társadalom jelentős része még meg sem született, talán még édes családi programként sem létezett.

Miután a koldusszegény „Nagyúr” 1950-ben a túlsó partra költözött, csakugyan „vihar nélküli, de könyörtelen idők” tomboltak fölöttünk. Túlélni őket, egyenes derékkal, emberül, senkinek sem volt egyszerű. A „valólátóknak” életveszélyes vállalkozással ért fel az ilyesfajta produkció.

Senki nem hirdette, nem is hitte, hogy „a nemzeti boldogulás alapja a sikeres és reális munka”. Ám azokat a tételeket egyre többen hajtogatták, hajtogatják, amelyek a nemzeti hiúságot és nagyzolást táplálták, táplálják.

Divatba jött megint az árulósdi is. Ma még csak reggeltől estig szapuljuk, akiket árulóknak vélünk. Holnap tán vadászunk is rájuk?

Miközben Bánffy Miklósnak a múlt tapasztalásaiból levont, írásos örökségét nem tudjuk, vagy tán nem is akarjuk a nemzet számára hasznosítani?

kövesse a honlapot a Facebookon is:

2018. március 20.

Bálnákra várva

Harminc évvel ezelőtt, 1988 októberében, az észak-alaszkai Barrow közelében három szürke bálna a szokásosnál is keményebb időjárás következtében a jég foglya lett. Tömör jégfal torlaszolta el útjukat, a nyílt óceánig nem tudtak kiúszni. Ideig-óráig egyetlen – ideiglenes – léken keresztül lélegeztek. Kis- és nagyvállalkozók, természetvédők és médiasztárok, eszkimók meg a Nemzeti Gárda tisztjei, Ronald Reagan és Gorbacsov, valamint egy szovjet jégtörő személyzete „szövetkezett”, hogy a bálnacsaládot a jég rabságából kimentse. Egy esztendő múltán Thomas Rose gondoskodott róla, hogy a televíziós hírek alapján világszerte ismertté vált, igaz történetet senki ne feledje. Igazából azonban a könyv alakban is megörökített „bálnás akciót” a Rose írása alapján forgatott mozifilm népszerűsítette. Az a Mindenki szereti a bálnákat című, 2012-es produkció, amelyet a TV2 műsorán március 25-én, vasárnap 20.40-től lehet megtekinteni.

tovább >>

2018. március 13.

Dérynére figyeljünk március idusán!

Ez igen! Az idei március 15. televíziós műsorával Andics Erzsébet is elégedett lehetne! Tetszik tudni, az az akadémikus, akinek a források figyelmen kívül hagyása és a nyíltan vállalt politikai manipuláció volt a kutatói módszere. Aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumán a Görgei-kérdést a Magyar Történelmi Társulat elnökeként azzal a határozott kijelentéssel zárta le, hogy „aki árulót véd, maga is áruló”. A Duna World ünnepi műsorának fő látványossága a szovjet szakértők bevonásával 1953-ban forgatott Föltámadott a tenger, az M3-é a híresen hírhedt Zichy-gyémántok talányos történetét felidéző, ’76-os tévéfilm. A Duna Televízió pedig azt az 1964-es Jókai-átiratot hozza, A kőszívű ember fiait, amelyről ma már a jóhiszeműek is messziről megérzik, hogy a kádári konszolidáció által megkívánt célzatosság is benne foglaltatik… Még jó, hogy koradélután az 1951-es Dérynével is találkozhatunk! Ezt a 104 percet ugyanis azok a régi filmesek jegyzik, akik veszedelmes időkben is tudták, hogy a publikumot nem szabad a végtelenségig megtéveszteni.

tovább >>

2018. március 9.

A fény – minden

B. Révész László – magyar-latin szakos középiskolai tanár, dokumentumfilm-rendező, televíziós szerkesztő és szociológus ­– tízegynéhány évvel ezelőtt ismeretterjesztő filmet szeretett volna forgatni a fizikus Fenyő Márta számos országban ismert és elismert találmányairól. A mozgóképes produkció előkészítéseként rögzített beszélgetéseiket nemrég – a Széphalom Könyvműhely jóvoltából – könyv alakban adták közre. A fény című kiadvány a felsőfokú természettudományos képzettséggel nem rendelkező befogadók számára is könnyen, gyorsan felfogható, mi több: érdekfeszítő olvasmány – erről a párbeszédes forma gondoskodik. Számos embernek – bizonyára – létfontosságú ismeretekkel is szolgálhat.

tovább >>

2018. március 6.

Csoportkép – jó emberekkel

Hangulatjavító tévé-műsorokra vágyó polgártársaimnak ezúttal három olyan sorozatot ajánlok a figyelmükbe, amelyek a Viasat3, a Cool, a Story4 és a Galaxy programjában hétfőtől péntekig, délelőtt, délután, de esténként is azt példázzák, miként lehet elcsípni a bűnözőket – A mentalista, Az utolsó zsaru és Murdoch nyomozó módszereivel. Az amerikai, a német és a kanadai-angol filmfolyam szó szerint is határtalan népszerűsége nem csak a főszereplők – Simon Baker, Henning Baum és Yannick Bisson – rokonszenves egyéniségével magyarázható, hanem azzal a forgatókönyvíróik és rendezőik által rájuk ruházott képességükkel is, hogy kitartóan, mi több: megvesztegethetetlen következetességgel üldözik a törvényszegőket. Függetlenül attól, hogy kisstílű tolvajokat, megtévedt bajkeverőket, vagy fontos posztra, nagy vagyonra vágyó gazembereket kell lefülelniük.

tovább >>

2018. március 3.

Mesés gyűjtemény

Két esztendővel az után, hogy Kótai József Keleti szőnyegek című magánkiadványában 156 tételes textil-gyűjteményét bemutatta, a nemzetközi hírnévnek örvendő ötvösművész új könyvvel jelentkezett. A Mesélő gyűjtemény című, szép kiadvánnyal azonban már nem „a kicsinyes semmiségek világából való szabadulás lehetőségeként” birtokolt kincseit mutatja be, hanem életművének mintaképeit, jelképeit. Évszázadok messzeségéből fontos ismeretekkel szolgáló mestereit is. A Co-Libri Reklámgrafika példás szakmai segítségével 2017. utolsó napjaiban megjelent könyv címlapján egy 1861-ben Magyarországon készült emlékpohár látható. A 180 körültekintően és mégis közérthetően, sőt könnyedén bemutatott tárgy közül az első, egy 1820-ból való ólomöntvény ércet törő bányászt állít elénk.  A munkást, akinek az erőfeszítései nélkül a fémművesek – művészek és mesterek – semmire sem jutottak volna…

tovább >>

2018. február 27.

„a valóság: az egy-szerelem”

A 90. Oscar díj átadására várva, a Duna Televízió jóvoltából Enyedi Ildikó Simon mágus című filmjét is megismerhetjük március 4-én, vasárnap 22.50-től. E húsz esztendővel ezelőtt forgatott film voltaképpen a Legjobb idegen nyelvű film Oscar várományosaként számon tartott Testről és lélekről című mozgóképes alkotás testvérének is tekinthető: mind a kettő az egyedül valóan valóságos szerelem hétköznapi misztikumát példázza. (Az Oscar gyanús magyar játékfilmet egyébként az HBO tűzi műsorára március 4-én este.)

tovább >>