Szellemi becsületrend?

A díj, amelyről mindnyájan dönthetünk

Sokan szellemi becsületrendnek nevezik, annak is tekintik a nemzet nehéz óráiban, 1995-ben Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára megalapított Magyar Örökség díjat, amely azon személyiségeknek, intézményeknek, csoportoknak adományozható, akik és amelyek tevékenységükkel a kultúra, a gazdaság, a tudomány és a sport területén hozzájárultak a magyarság erkölcsi s szellemi felemelkedéséhez.

Illusztris társaságba kerül, akit vagy amit Magyar Örökség díjjal jutalmaznak

Első alkalommal 1995. december 21-én, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében adták át a Magyar Örökség díjakat, azóta minden évben, négy alkalommal döntenek róla, ki vagy mi érdemes erre a kizárólag erkölcsi elismeréssel és nem anyagi természetű adománnyal járó kitüntetésre. A kitüntetettek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik, állampolgári jogon mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt vagy teljesítményt. (A javaslatokat postai úton a Magyar Örökség és Európa Egyesület, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. címre, telefaxon a 36/1/ 218-16-12 számra, Kiss Melitta nevére, vagy e-mail címére lehet elküldeni.)

Illusztris társaságba kerül az, akit vagy amit a Magyar Örökség díjjal jutalmaznak. E kitüntetésben részesült Bartók Béla, Illyés Gyula, Kass János, Kodály Zoltán, Latinovits Zoltán, Márai Sándor, az Élet és Tudomány című hetilap, a Herendi Porcelánmanufaktúra, a Muzsikás együttes, Sinkovits Imre, a Száztagú cigányzenekar, a Természet Világa című folyóirat, a Wekerle-telep… Válságos napjaiban a Magyar Nemzet című napilap is, amelynek munkatársaként az első díjátadástól kezdve kötelességemnek tartottam a Magyar Örökség kitüntetettjeiről hírt adni, kevéssé ismert, vagy félreismert díjazottjait az olvasóknak bemutatni. Mióta – felmondólevéllel – szeretett lapomtól kiebrudaltak, a világhálón követem és hírelem a Magyar Örökség díj újabb eseményeit. Mint tizenkilenc éven át, minden alkalommal, ma is megkeresem a módját, hogy a magyarság vitathatatlan értékeit, példaértékű személyiségeit díjazó kitüntetési formát népszerűsíthessem. 2014. december 13-án megtisztelő s örömteli feladat volt számomra Kuklay Antalt idézni, megidézni.

2014. december 13.

vissza >>