Ismeret- és élménytár? Leletmentés? Vagy, amit akarunk?

Remek foglalkoztató- és színező könyvre találtunk a Magyar Nemzeti Galériában. Kilencéves unokám kedvére ismerkedhet általa a budavári királyi palota történetével, lakóival, de képzőművészetünk nagy korszakaival és jeles alkotásaival is. És mindeközben maga is „alkothat”. Elképzelheti, meg is rajzolhatja, hogy milyen ruhája lehetett Mátyás királynak; saját családjának tagjait pedig barokk portréfestők stílusjegyeit alkalmazva örökítheti meg. „Kukoricázhat” is, Rippl-Rónai József munkamódszerét követve… A KULTÚRA 2008 kiadványa kicsiknek, nagyoknak érdekes ismeretekkel szolgál. Hasznos időtöltéssel is. Ráadásként pedig, a múzeumi barangolást is örömteli élménnyé varázsolhatja

A Varga Viola művészettörténész-múzeumpedagógus által írt és Nemes Anita tervezőgrafikus-tipográfus által rajzolt kiadvány játékosan szolgáltatja a történelmi és művészettörténeti ismereteket

A magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Galéria ebben az esztendőben ünnepelné – ha ünnepelhetné – a hatvanadik születésnapját.

A közszeretetnek örvendő múzeum a Budavári Palotába – annak is a B-C-D épületébe – 1975-ben költözött. (Az A épülettel csak 2005-ben bővültek kiállítóterei.)

Történelmi jelentőségű környezetének ihletésére, vagy, mert leleményes munkatársai szorgalmazták – nem tudom, de azt bizton állíthatom, hogy budavári új szállásán a Nemzeti Galéria a családi- és kisgyermekes múzeumi programok leleményes szervezője lett. Az 1970-es évek végén, a 80-as évtized kezdetén például hetenkénti gyermekfoglalkozásokra hívta a 8-14 éveseket. A híres-neves GYÍK műhelyben folyó munkáról a Magyar Televízió is hírt adott, sőt, ismeretterjesztő műsorokat is készített. (A műhely egyik népszerű tanárának, a festőművész Sinkó Istvánnak április 22-én 17 órától tekinthetők meg a művei a független művészek társulása által alapított és működtetett Artézi Galériában. Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.)

Gyaníthatóan ennek a vagy negyven éves gyermek- és családpártoló hagyománynak a folytatásaként kapott „zöld utat” a Barangoló a Magyar Nemzeti Galériában című kiadvány is, amely a kisgyermekes családok múzeumi sétáit is segítheti, a gyermekek történelmi és művészettörténeti ismereteit is gyarapítja, rajzkészségüket is fejleszti.

Akik e csinos könyvet lapozgatják, és az első feladattól („Folytasd a növényi díszeket, majd színezd ki” az Ádámosból származó famennyezet gazdag díszítése szerint…) az utolsóig („A Magyar Nemzeti Galéria kupolájából szinte egész Pestet láthatod felülről… A Duna túloldalán sok szép és híres épület áll… színezd ki őket!”) eljutnak, akkora ismeret- és élménytárhoz juthatnak, amekkorát vég nélküli internetezéssel sem lenne könnyű összegyűjteni.

Menet közben a budai királyi palota történetéről is könnyen és gyorsan megjegyezhető tájékoztatást kaphatnak; a sok száz éves titkos ajtó mögé például, ténylegesen is, de képzeletük színes – és színezős – útmutatása szerint is bepillanthatnak.

Középkori kapudíszek mesés állatfiguráival is találkozhatnak…

A Facebook és a foci világuralma idején is megjegyezni érdemes nevekkel és fogalmakkal barátkozhatnak: Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Mátyás király, gótika, reneszánsz, barokk…

Ha ma megjegyzik őket, később – talán – már segédeszközök nélkül is tudni fogják, jelentős múltra visszatekintő európaiságunk tartozéka mindahány. Némelyik a tartóoszlopa is, amelynek gyermek, felnőtt bármikor otthonosan „nekidőlhet”.

A KULTÚRA 2008 MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT. kiadványa – természetesen – arról is gondoskodik, hogy a Nemzeti Galériában látható képzőművészeti alkotások közül azokkal szembesüljön a foglalkoztató- és színező könyv ifjú tulajdonosa, amelyek Európa-szerte ismertek és elismertek. És, amelyeknek a mesterei – a nagyhírű európai iskolákat kijárván – mind hazatértek, és az itthoni – olykor, bizony igen barátságtalan – fogadtatás ellenére is magyar festőként próbáltak boldogulni. A magyar tájat festették, magyar ecsettel, ahogyan az Juhász Gyula versében is olvasható. S, ha messzi idegenben találtak témát maguknak, azt is „hazahozták”. Még a hitregék világából való, hatalmas cédrusokat is.

A Nemzeti Galéria falai közt szerkesztett Barangoló Szinyei Merse Pállal is, Csontváry Kosztka Tivadarral is, Berény Róberttel is megismerteti a gyermekeket. (És még ki mindenkivel, édes Istenem!)

Mi több, e híres piktorok bemutatása után ez az okos és kedves kiadvány azt is lehetővé teszi, hogy a felnövekvők „alkotótársai” lehessenek a 19-20. század feledhetetlen magyar művészeinek. Szinyei Merse Pál Majálisát színezhetik, Csontváry Cédrusát… Berény Róbert muzikális hitvesének különböző hangszereket adhatnak a kezébe…

És végül, a Magyar Nemzeti Galéria kupolájából virtuálisan is (és, persze, valóságosan is) szemügyre vehetik Pestet, majd az eléjük táruló, pazar látványt, és benne a város leghíresebb épületeit ki is színezhetik.

Szivárványos írókáikkal olyan hidat emelhetnek a magyar história meg a hazai építészet- és művészettörténet között, amelyen gyermek és felnőtt egyaránt büszkén „közlekedhet”, hiszen értékteremtő nagy elődeink hagyatékát ábrázolják a kiszínezett könyvlapok. Azonfelül pedig, azt az örömteli hangulatot is sejtetik, ami a Budavári Palotában levő intézmények látogatóit – korhatár nélkül, és világképüktől függetlenül – ma is elragadja.

A Magyar Nemzeti Galéria – az intézményre vonatkozó kormányrendelet értelmében – 2018-tól a Városligetben, az Ötvenhatosok terén épülő új Múzeumi Negyedben működik tovább.

A budapesti metrószerelvényeket pár nappal ezelőtt a Galéria számára építendő, hipermodern konstrukció képével aggatták körbe.

Közember aligha tudja e tervrajzok alapján eldönteni, hogy alkalmas szállása lesz-e ez az erősen reklámozott üveg- és betoncsoda a magyarországi képzőművészetet dokumentáló s bemutató közgyűjteménynek. Ám azt igen, hogy azt az emelkedett hangulatot senki emberfiából nem fogja kiváltani, mint amit a budavári környezet a Galéria látogatóiban szít. Alighanem a parazsát is akkor lehet majd feléleszteni ennek az érzületnek, ha az új Múzeumi Negyed látogatói kezükbe veszik azt a Nemes Anita és Varga Viola által jegyzett, és gyermekkezek által színesen kiteljesített Barangolót, amelyet 2018 után, ha minden a kormányrendelet szerint történik, nem is foglalkoztató-könyvként kell majd emlegetni, hanem leletmentő kiadványként.

(A magam részéről, amíg csak tehetem, a foglalkoztató- és színező könyv megjelölés mellett kardoskodom.)

2017. április 22.

vissza >>