„A szeretet nem szűnik meg soha”

A keresztényeket kegyetlenül üldöző Saulusból – a damaszkuszi úton – Krisztus követőit elszántan védelmező Paulussá átlényegülő apostol a főszereplője annak a kétrészes történelmi filmnek, amely olaszok, csehek és németek közreműködésével, tizennyolc esztendővel ezelőtt készült. A közel három órás produkció annak a férfiúnak az életét idézi meg, aki Jézussal, noha a kortársa volt, földi életében soha nem találkozott. Ám a tanításait tán azoknál is hatásosabban vallotta s hirdette, akik éveken át a Megváltó nyomában jártak: „Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom… Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”… A Szent Pál című film március 30-31.-én, a Duna Televízió húsvéti műsorán lesz látható. Nagypénteken 20.30-tól, nagyszombaton 20.40-től.

Szent Pál térítő útjait térképen sem könnyű követni. 47 és 49 között több mint 2000 kilométert járt be, 49 és 52 között vagy 5000 kilométert. 53 és 59 közötti vándorlásait kilométerekkel nem is lehet mérni…

Roger Young, a Szent Pál-film rendezője a történelmi szuperprodukciók gyakorlott mestere. Az ó- és újszövetségi történetek mozgóképesítése jó pár éven át a mindennapi feladata volt. A sort 1995-ben József történetével kezdte, Mózesével folytatta. Aztán Salamon következett. 1999-ben – amerikai, cseh, olasz és német koprodukciós partnerekkel – Jézusról 240 perces „történelmi drámát” állított össze. A Szent Pál-film csak ez után következhetett.

A Roger Young-féle Biblia-sorozat zárótételeként.

Ezután Dracula, Augustus császár, majd Herkules lett Young munkáinak a „hőse”. S ha pár éve vissza is kanyarodott a Könyvek Könyvéhez – feltételezésem szerint – azt csak az abból kiemelhetőnek vélt, sokatmondó nevek érdekében tette. 2012-ben így került sorra Barabás, Pilátus, 2014-ben Jákob asszonyai, A vörös sátor elképesztő tudással „ékített” lakói, Lea, Ráhel, meg a gyermeklány Dina…

A gyakorlott mester munkája a Szent Pál-film is. Nem mestermű, mégse idegenkedjünk tőle, hiszen Pál apostol minden máig fontos tette és érvényes mondása megismerhető általa.

És a kor valamennyi – Saulus-Paulus által jól ismert – alakja is. Jézus tanítványai, Péter (Ennio Fantastichini megszemélyesítésében), János (őt meg Giorgio Pasotti alakítja). A két Heródes (Agrippa I., a betlehemi csecsemőgyilkos „Nagy” Heródes unokája, valamint Agrippa II.), az egyik, aki Pétert börtönbe vetette, Jakabot kivégezte, vagy -végeztette, a másik, aki Pált ártatlannak találta…

Franco Nero rokonszenves vonásaival Gamaliel, a művelt Saulus tanítómestere is megjelenik e filmben. A rabbi, aki a maga csendes és egyenes módszereivel a zsidó hit tisztaságáért és a mózesi törvényekhez való hűségért „hadakozik”, és, akinek az érveit senki meg sem hallgatja…

A Saulusból lett Pált az igazán jóképű és jó kiállású Johannes Brandrup „hozza”. Az a német színész, akit a legnépszerűbbnek mondott európai akciófilm-sorozatban, a Cobra 11-ben a Cool és az RTL Spike műsorán naponta többször is láthatunk. (Olykor más mozgóképesített szentföldi történetekben is feltűnik, például a Keresztes lovagok Richárdjaként, a Szent Pál tanításait „közvetítő” Szent Ágostont bemutató produkció ifjú Valeriusaként.)

Amikor a küzdőtéren látni, vagy a legelső keresztény vértanút, Istvánt megkövezők körében, Brandrup színészi képességeit nem is kérdőjelezheti meg senki sem. Ám megtérésének pillanataiban, a damaszkuszi út porában, égi fénytől megvakított, esendő emberként…

Néha, persze, akkor is elégedettek lehetünk vele, amikor a „népek apostolát” jeleníti meg a vakítóan kék szemű Brandrup. A messzi tájak pogány lakóit a krisztusi hitre térítő, „hétköznapi embert”, aki azt is tudja, hogy a feleségét szerető Barnabásnak mit kell mondania („jobb házasságban élni, mint égni”), s mit a fölényes athéni polgároknak („ne gondoljuk, hogy Isten a művészet, az emberi elme alkotásaihoz hasonló”).

Vagy nemzetség- és szakmabéli felebarátainak, a keresztény hitük miatt Rómából elűzött sátorkészítőknek, akiknek a társaságában a sátorkészítést apja mellett kitanuló Pál igazán otthon érezheti magát: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.”

Ha semmi mást nem adna 2018 húsvétján ez a kétrészes film, csak ezt A szeretet himnusza címen jegyzett Szent Pál-idézetet, akkor is örvendenünk kellene, hogy a Duna Televízió éppen ezt a produkciót illesztette ünnepi műsorába.

Jobbik énünk feltámasztásához – talán – ez is elvezet!

DÁTUM

vissza >>