Szeszélyes nyarak, szeszélyes évek

Letagadhatatlanul itt a nyár! Ez többek között abból is tudható, hogy még a köztévé is hozzá igazodik. Június 30-án, szombaton például, reggel nyolctól este tízig. A Duna Televízió fő műsora e napon 20.35-től Jiri Menzel egyik remeke, a Szeszélyes nyár! Kevésbé népszerű 72 perc ez, mint a Menzel által egy esztendővel korábban forgatott Szigorúan ellenőrzött vonatok, amelyet ugyancsak ’68-ban Oscar-díjjal jutalmazott az amerikai filmakadémia nagyhatalmú grémiuma. De a maga módján legalább olyan jelentős alkotása a Menzelék nemzedéke által világhírűvé tett közép-európai filmművészetnek, mint az 1967-es esztendő legjobb idegen nyelvű filmjeként elkönyvelt, vasutas történet. A Szeszélyes nyár forgatókönyve nem Hrabal elbeszéléseiből vétetett, hanem annak a 20. század első évtizedeiben méltán népszerű, napjainkra azonban méltatlanul feledett Vladislav Vancurának a kisregényéből, akit – mert részt vett a cseh ellenállási mozgalomban – 1942-ben elfogott, majd megölt a hitleri Németország politikai rendőrsége, a Gestapo.

A Csehszlovákiában életveszélyesen szeszélyes esztendőben, 1968-ban forgatott film keserédes gúny és megértő mosoly kíséretében mutatja be annak a három – Rudolf Hrusinsky, Vlastimil Brodsky és Frantisek Rehák által megszemélyesített – régimódi öreglegénynek a csapongóan bolondos, nyári napjait, akiket a közelben veszteglő mutatványos gyönyörű asszisztense (Jana Drchalová) pár órára megigéz

Sűrű év lehetett a harmincesztendős Jiri Menzel számára az az 1968, annyi szent! A nyolcvanesztendős Menzelt köszöntő tévéadást olvasóim figyelmébe ajánlva, pár héttel ezelőtt e fórumon már jeleztem, mi minden örvendeztette-kínozta ebben az esztendőben az első nagy munkája által világhírűvé lett rendezőt. Azt azonban, hogy a Szeszélyes nyár is ennek a viharos esztendőnek a termése – az e produkcióval kapcsolatos, pontatlan információk birtokában – kihagytam az ismertetésből. (Többek között azt sem lehet egyértelműen kideríteni, hogy Karlovy Vary-ban a nemzetközi filmfesztiválon hány elismeréssel illették a Szeszélyes nyárt. „Csak” a fődíjat kapta meg? Vagy egy különdíjat is? Az immár világhírű rendezvény által elismert művek és művészek listája csak 1994-től követhető még az interneten is. Lexikonokban, szakkönyvekben pedig, csupán az alapítás, a nemzetközivé válás és az „A” kategória kiérdemlésének dátuma szerepel: 1946, 1948, 1956…)

A Szeszélyes nyár hétköznapi hősei – a fürdőmester, az őrnagy és a pap – emelkedett csipkelődéssel múlatja nyári napjait. Ki-ki a maga aforizmája (rögeszméje?) segítségével menekül a saját valósága meg a másik ember életfilozófiája elől. Szópárbajaik irigylésre méltóan szellemesek és mulatságosak, kiváltképpen napjainkból figyelve-követve őket. Hozzájuk képest az ifjabb nemzedéket képviselő mutatványos (akit a közép-európai filmművészet tán legkedvesebb mutatványosa, Jiri Menzel személyesít meg) jóval szegényesebb szókészlettel és sivárabb életfilozófiával rendelkezik. Óvatosan egyensúlyozva átérni a kötélpálya túlsó oldalára, s a tétova produkcióért kapott adományokat mélabús ábrázattal elfogadni – ez minden tudománya. Életcélja, életfilozófiája is.

A két nemzedéket a nők próbálják magánéletileg egymáshoz drótozni. A fürdőmester zsémbes hitvese (megszemélyesítője Mila Myslikova) meg a mutatványos igen vonzó és szerfölött készséges munkatársa (Jana Drchalová). Kudarcok és balesetek árán elkövetett próbálkozásaiknak nem igazán látványos és maradandó az eredménye. Pár fölpörgetett nap után ki-ki a maga útján zötyög tovább.

Az öregurak csöndesebben vitatkoznak, a mutatványos sajgó végtagokkal, rezignáltan folytatja vándorútját. A kisbetűs szeszélyes nyár – a nagybetűs csehszlovák filmvígjáték szerint – a tó partján maradók meg az onnan távozók számára is egyértelművé teszi, hogy az élet fárasztó és veszélyes „vállalkozás”. Öregnek és fiatalnak, igényesnek és igénytelennek egyaránt.

Hogy a Vladislav Vancura által kitalált és Jiri Menzel által mozgóképesített történet a könyörtelenül szép és mulatságos valóságot példázza, azt 1968-ban is, de az óta is számos alkalommal tapasztalhatta az emberiség. Mi, kelet-közép-európaiak, szinte folyamatosan. Napról napra. Öreg szópárbaj-bajnokok és csekélyértelmű mutatványosok egyaránt…

2018. június 26.

vissza >>