„A gyógyítás – különleges szeretetszolgálat”

A Bethesda Gyermekkórház Magyar Örökség díja

Március 23-án, szombaton délelőtt 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9) adták át – ez évben első alkalommal – a polgárok szavazatai alapján odaítélt Magyar Örökség díjakat. A kitüntetettek: a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, Pásztor Béla veresegyházi polgármester, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő tevékenysége, Ilia Mihály irodalomtörténész, Németh Antal színházművészeti munkássága, M. Katanics Mária zenepedagógus és az általa alapított Szilágyi Erzsébet női kar, valamint a Bethesda Gyermekkórház.

Az 1865 óta beteg gyermekeket gyógyító Bethesda Kelet-Közép-Európában az egyetlen egyházi fenntartású gyermekkórház

A Magyar Örökség-díj közel két és fél évtizedes története során több alkalommal is megesett, hogy a kitüntetett személyt vagy intézményt közvetlen közelről ismerhettem. De még művészettörténet tanárom, A Tóth Sándor, földim, Lőrincze Lajos, szeretett iskolám, a Pápai Református Kollégium, vagy a Tihanyi Bencés Apátság kitüntetése, melynek templomában ötven évvel ezelőtt az élethossziglan tartó igent kimondtam, sem keltett bennem olyan szívmelengető hangulatot, mint amilyen a Bethesda Gyermekkórház Magyar Örökség díjának híre hallatán elkapott.

Az 1980-as években ugyanis, két gyermekét egyedül nevelő édesanyaként, komolyabb bajok alkalmával csak két budapesti gyermekgyógyintézet segítségére számíthattam: a Bókay János utcai Gyermekgyógyászati Klinikáéra, meg a Bethesdáéra. Ez utóbbit az idő tájt – hivatalosan – Apáthy István Gyermekkórháznak nevezték, ám házon belül és kívül csak a régi nevén, Bethesdaként emlegették.

Jeruzsálemben a Bethesda-medence – ahogyan János evangéliumának ötödik fejezetében olvashatni róla – Jézus csodás gyógyításának színtere. A 20. század elején egyesek azzal próbálták János evangéliumának hitelét megingatni, hogy azt állították, bizonyos jeruzsálemi helyszínek, amelyekről Jézus működésével kapcsolatban János beszámolt, a valóságban nem is léteztek. Az utóbbi ötven év régészeti feltárásai azonban bebizonyították, hogy a tanítványok közt a legfiatalabb a vakok, sánták, sorvadásosok csodás gyógyulásának a színhelyéről (is) az igazat írta

Senki nem értette – vagy, talán nem is akarta érteni –, miért arról az Apáthy Istvánról nevezték el a nagy múltú intézményt, aki orvosi diplomájának kézhezvétele után nem az emberek, hanem az állatok gyógyító tanulmányozására szakosodott. Amíg a napi politika meg nem bolondította, főleg összehasonlító idegszövettannal, az idegek finomabb szerkezetével foglalkozott. Ám Károlyi Mihály radikális irányvonalához csatlakozván, kutatói törekvéseit is szögre akasztotta. A politikus Apáthy Istvánnak csak egyetlen jó mondására szoktak hivatkozni: „A nagy nemzetek emelik az ő fiaikat, a kis nemzeteket fiaiknak kell emelni”. Talán ez a fiús citátum késztette az 1960-as évtized kezdetén a haza akkori „bölcseit” arra, hogy a balvégzetű zoológus-akadémikusról nevezzék el a nagy múltú gyermekkórházat? Nem tudom.

Ám azt igen, hogy ha már a százesztendős Bethesdát fennhangon nem lehetett Bethesdának nevezni, az ódon falak közt Deák Ferencet igyekeztek megidézni a felnőttek. A beteg gyermekek gyógyítói és kísérői egyaránt. Hogy 1854-től e falak közt élt a nemzet prókátora, e helyütt találkoztak azok a hazafiak, akik Deák útmutatására vártak.

E tévhitet alighanem az a tény éltette, hogy a Deák Ferenc által (is) erősen népszerűsített Angol Királynő Szállónak és a Hermina út 53. szám alatti „nyaralószállónak” is az a Bartl János volt a tulajdonosa, hová a Pesten megtelepedő, németajkú, protestáns polgárok akaratából és adományaiból létrehozott gyógyintézet költözött. Az idővel helytörténészek által helyreigazított hiedelmet azonban tovább éltette az a gondolat, hogy a nemzet egészséges jövőéjért munkálkodó államférfi – Deák – és a haza majdani polgárainak egészségét mindennél többre tartó orvosok, betegápolók voltaképpen egy cél érdekében tevékenykedtek. Következetesen, fáradhatatlanul.

Az 1992 óta ismét egyházi fenntartású gyermekkórházként működő Bethesda főigazgatója, dr. Velkey György szerint „a gyógyítás – különleges szeretetszolgálat”. Intézményük fekvőbeteg osztályain évente nyolc-kilencezer gyermeket gyógykezelnek. Járóbeteg-rendeléseiken száztíz-százhúszezer kiskorú fordul meg évente.

A Bethesda Gyermekkórház országos hatósugarú, kiemelt feladatköre az égéssérült gyermekek ellátása, valamint az epilepsziás gyermekek műtétük előtti kivizsgálása.

A folyamatosan bővített és korszerűsített intézményben 209 betegágy fogadja a beteg kiskorúakat. 2013 óta a Református Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény korai fejlesztő részlegével és az Anyák Házával növelték gyógyító szolgálatuk határait.

Akik a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, kereszténységüket hitelesen próbálják megélni. Azon igyekeznek, hogy tevékenységük minden percét, pillanatát keresztényi értékrend határozza meg. Alulfizetetten, a tisztességes béremelés reménye nélkül.

Ám 2019 március 23-tól ők is Magyar Örökségünk tartozékai.

2019. március 23.

vissza >>