„Keressetek és találtok”

Mi, magyarok is hozzáadtuk a magunkét ahhoz az amerikai – magyar – török – japán közös munkaként összehozott mozgóképes borzongatáshoz, amely Inferno címen május 16-án, csütörtökön 21.00 órától lesz látható a SONY Movie műsorán. A Firenzében, Velencében és Isztambulban játszódó százhuszonegy perc jelentős részét Budapesten forgatták. Leleményes helytörténészeink a Ron Howard által rendezett film magyarországi bemutatója után nyomban közre is adták, mit hol és miként. A Néprajzi Múzeumban (még a nagy költözés előtti, Kossuth téri épületben), a Kiscelli Múzeumban, a Gutenberg téren… Maga a (P)pokol az Andrássy úton, az Operaház előtt jelenik meg e különös filmben. Hogy e felismerések révén mennyire érezhetjük magyarnak és európainak ezt a produkciót, nem tudom. De azt igen – erre az Inferno 121 perce ugyancsak hatásosan figyelmeztet –, hogy európai örökségünk és értékrendünk figyelembe vétele nélkül képtelenség az emberiség jövőjéről tanakodni. Hát még dönteni! Ez sem a bölcseknek, sem az ostobáknak, sem a jóknak, sem a gonoszoknak nem sikerül.

„Keressetek és találtok” – a népszerű amerikai író, Dan Brown által kitalált és Tom Hanks által megjelenített szimbólumkutató professzor ezt a Máté evangéliumából való idézetet hajtogatja, miközben híres európai múzeumok és katedrálisok fölbecsülhetetlen értékű látnivalói közt cikázva, a világot próbálja megmenteni

A szorgalmas műfordító, Bori Erzsébet jóvoltából magyarul is olvasható Dan Brown regényekből összefűzött filmsorozat talányos alkotóelemének is tekintett Inferno kezdőképei azt a Ben Foster által megszemélyesített milliárdost mutatják, akit kor- és pályatársainál is erősebben aggaszt a Föld túlnépesedése. Jókora tömeget vonzó előadásán azt hirdeti, hogy ezen az emberi faj pusztulásához vezető „tételen” csak az emberi nem radikális csökkentésével lehet segíteni. (Az viszont fel sem merül benne, hogy a nélkülözőkön milliárdjai szétosztásával is segíthetne…) Ennek érdekében olyan vírust fejlesztett ki, amely az emberiség felét könnyen, gyorsan elpusztítaná, hogy a többiek – a megmaradó erőforrások birtokában – biztonságban élhessenek.

E bejelentés után rettenetes hajsza indul a „szülőatyja” által elrejtett vírus megszerzése érdekében. Van, aki üzletelni szeretne vele, s van, aki megpróbálná megsemmisíteni. A Tom Hanks által megjelenített professzor méltán világhírű, európai múzeumokban és katedrálisokban keresi azokat a titkos jeleket, amelyek segítségével az őrült milliárdos által kifejlesztett vírus pusztítása kivédhető.

Ismereteim szerint a 2016 óta forgalmazott Infernót legtöbb nézője a Robert Langdon néven akciózgató tudós kutató útjaiért kedveli Ron Howard rendezését. Hogy olyan ismeretekhez és látnivalókhoz jut el általa, melyekről tudni, melyeket legalább virtuálisan megismerni – érdemes.

Mi több: kifizetődő!

Hasznos, sőt ajánlatos!

Zavaros időkben: létfontosságú is!

Például a legeurópaibbnak mondott költő, Dante Poklát, mely – ez immár a modern ember számára is nyilvánvaló – nem kitaláció, hanem történelmi koroktól és nemzetektől független, egyetemes érvényű figyelmeztetés

Valamint az alvilág – az (I)inferno – egyre szűkülő köreit, amiként azt az Esztergomban is dolgozó Botticelli műve mutatja…

Továbbá az Újszövetség első könyvét: Máté evangéliumát és annak hetedik fejezetét, amelynek nem csupán a filmbéli professzor által gyakran elsuttogott, motyogott, ordított tétele érdemes a huszonegyedik századi halandók figyelmére: „Keressetek és találtok!”, hanem egy másik, régente oly igen gyakran idézett intelme is: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek”!

Dan Brown regényeinek (Angyalok és démonok, A megtévesztés foka, A Da Vinci-kód…) a sikerét többen is értetlenül fogadták mifelénk. Volt, aki az író művelődés- és művészettörténeti utalásait kérdőjelezte meg, volt, aki történeteinek eredetiségét…

Csak most, az Infernónak az európai parlamenti választásokat tíz nappal megelőző, május 16.-i televíziós bemutatója előtt jöttem rá, valójában mi lehet a magyarázata a Dan Brown által kiagyalt történetek diadalának.

Az, hogy az író is ráébredhetett, olvasói is felfedezhették: Európa múltja, eszmei s tárgyi öröksége, nyilvánvaló eredményei és vállalhatatlan tévedései – feltéve, hogy békében és biztonságban szeretne élni –, kötelező tananyag az emberiség számára. Kötelező mindenegyes ember számára – akkor is, ha a Föld túlsó oldalán él, Európát tán soha nem is látta, látni sem akarja.

Ha végzetesen ostoba, megtévesztett vagy önhitt, mint az Inferno film Ben Foster által megszemélyesített milliárdosa, akkor is.

Európa az a lecke, melyet mindenkinek kötelező megtanulnia.

(Más kérdés, hogy ki milyen „tankönyvekből”, miféle mesterek útmutatása szerint sajátítja el e korunkban kiváltképpen nélkülözhetetlen ismeretanyagot. Pillanatnyilag Dan Brown és Ron Howard szolgáltatja a köteles penzumot. Reménykedjünk, hogy előbb, utóbb náluk felkészültebb és hatásosabb mentorokra találunk!)

2019. május 14.

vissza >>