Közeledni segíti egymáshoz a hívő és a nem hívő embereket

A karácsonyi ünnepkör figyelemreméltó „háttér-információit” adja az a hatrészes ismeretterjesztő sorozat (címe: A pápa – a történelem legbefolyásosabb embere), amely december 21.-től tekinthető meg a Spektrum Televízió műsorán. A mintegy kétszáznegyven perces produkció legfőbb érdeme, hogy közeledni segíti egymáshoz a hívő és a nem hívő embereket. Meg az, hogy – archív felvételek, dramatizált jelenetek és a sorozat kedvéért felvett, legújabb-kori beszélgetések segítségével – a világtörténelemnek azon korszakait idézi meg, amelyek – vatikáni kooperációval – voltaképpen jelenünkhöz vezettek. A 2018-ban összeállított mozgóképsor számos felvetése közül toronymagasan kiemelkedik két szentencia. Az egyik II. János Pálra vonatkozik: „Az Úr megasztárt küldött a pápai trónra”. A másik a római katolikus világegyház 2013-ban megválasztott pápájára, Ferencre: „Elképesztő ajándék az emberiség számára”.

Nagy tragédiák idején – mondja a Bruce Hall és Alec Michold által rendezett amerikai sorozat narrátora – az emberiség mindig megküzd a hitével

A sorozat első része a Szovjetunió gyarmatbirodalmából, Közép-Európából a Vatikánba érkező II. János Pált mutatja be.

„A hit bajnokát”, aki a világjáró útjairól közreadott televíziós híradások révén nemzetek fölötti jelképpé vált.

Aki a huszadik századi diktatúrákat (a nácizmust és a kommunizmust) hitébe kapaszkodva vészelte át.

Aki minden időben ekként bátorította az embereket: „Méltóságotokat nem veheti el tőletek az állam”.

Aki már bíborosként is jelentős változásokat kezdeményezett a Vatikán ódon falai közt.

És A pápa – a történelem legbefolyásosabb embere című televíziós sorozat narrátora elég bátor ahhoz, hogy kimondja: a világpolitikában is, nem „csak” a római katolikusok köreiben.

Az advent utolsó napjaiban és a karácsonyi ünnepnapok környékén megtekinthető amerikai sorozat egyértelművé teszi, hogy az a láncreakció, amely 1983.-ban Lengyelországból – Szent Péter kétszázhatvanötödik utódjának a pártfogásával – elindult, a szovjet birodalom széteséséhez vezetett.

A december 21-én, szombaton 17.00 órától a Spektrum Televízió műsorán megjelenő epizódban pár másodpercre feltűnik a Magyarországra látogató „lengyel pápát” mutató mozgóképsor is. Aki személyesen nem élte át azokat a napokat, bizonyára föl sem ismeri, mit szemléltet a kép. És talán azt sem tudja, mit adott az általa megörökített pillanat… Lelkierőt, reményt, örömöt: a kommunizmus romjain is lehet építkezni, hittel, emberül!

A derék iparosok módjára munkálkodó amerikai televíziósok közérthetően mutatják be országnak, világnak, nekünk, magyaroknak is, milyen világtörténelmi jelentősége volt II. János Pál utazásainak. A „részleteket” azonban azoknak kellene felidézni, akik még emlékeznek rá, s tapasztalataikat dokumentálni is képesek, hogyan tudta hallgatóságának a figyelmét a JÓ felé irányítani Karol Wojtyla – II. János Pál.

A sorozat második része a reneszánsz-kori pápákat mutatja be. A hatalom által megrontott, esendő embereket, akik rendszerint többet tettek a művészetek támogatásáért, mint az egyházért.

Patikamérlegen ponderálják e műsor szerkesztői V. Márton, IV. Sixtus pápaságát… VI. Sándorét a legalaposabban. (A 2011-13 között – részben Magyarországon – a Borgiákról forgatott tévésorozatot december 22-étől az egyik kereskedelmi televízió illeszti műsorába…)

Elgondolkodtató, érdekes és látványos összeállítás ez is.

Közép-Európában, Magyarországon azonban igencsak furcsállható, hogy a műsor címéről is megfeledkezve, a törökökkel élethalálharcot vívó keresztény országokat oly’ igen „rapszodikusan” támogató pápák döntéseit nem mérlegeli ez az ismeretterjesztő produkció. Mintha a másfél évszázadnál is hosszabb török hódoltságról „a történelem legbefolyásosabb emberei” nem is tudtak volna…

(Az Élet és Tudomány 51. heti számában olvashatni róla, miként mentette meg 1480-ban Mátyás király serege a nápolyi királyságot, mi több: Rómát, a keresztény világ fővárosát a török inváziótól; hány magyar vitéz vesztette életét az itáliai csizma sarkánál, és mit kapott mindezért a magyarság cserébe…)

Summa summarum: világtörténelmi és egyháztörténeti ismereteink felidézése (és gyarapítása) érdekében is érdemes a Spektrum december végi, január eleji adásait figyelemmel követni, különös tekintettel A pápa – a történelem legbefolyásosabb embere című ismeretterjesztő sorozatra. S – mellesleg szólván – azért is, hogy felmérjük, mi mindent tehetnénk annak érdekében, hogy néhanapján a magyar históriát is a világtörténelem fontos fejezeteként tanulmányozhassák az emberek.

Idehaza legalább…

2019. december 17.

vissza >>