Csak a valóság érdekel – mondja a hetvenéves Kisfaludy András

Csaknem négy évtizede a huszadik századi magyar történelem, művészet- és művelődéstörténet fehér foltjait igyekszik fölszámolni, hiteles információkkal, példaértékű személyiségekkel benépesíteni. Dokumentumfilmjei szinte kivétel nélkül mind a régészek leletmentő munkáihoz hasonlatosak; felejtésre ítélt eseményeket idéznek meg – feledhetetlenül. Száműzöttek magántörténelmét, 1945 tavaszán elkövetett politikai gyilkosságsorozatot; Kádár János köreiben komoly riadalmat keltő, progresszív dalokat fütyülő fiatalokat… A szellem filozófusát, Fülep Lajost; az állami gondozott gyerekből íróvá, költővé, festőművésszé érő Muciust, a mai napig kellően nem méltányolt Kovásznai György mellett. Magáról e sűrű évtizedek során nemigen beszélt Kisfaludy András. A Szerelmes földrajz című tévésorozat csapatának azonban sikerült „bekerítenie” a hetedik X küszöbére érkező rendezőt. A Buda ölelésében alcímet viselő adás február 6-án, csütörtökön 16.55-től a Duna World műsorán lesz látható. Február 8-án, szombaton 7.25-től a Duna Televízióban.

A hetvenesztendős Kisfaludy András szeretett budai utcáit, épületeit bemutató tévéműsor harminc perce látványnak is meseszép, és ez a Szerelmes földrajz operatőrének, Gold Attilának köszönhető. Igaz történetei a gyermek- és ifjúkoráról anekdotázó riportalanynak is, aki a lépteit követő kamerák figyelő tekintete előtt készségesen be is vallja: csak a valóság érdekli

Kisfaludy Andrást Pethő Tibor – a Magyar Nemzetet megalapító Pethő Sándor fia, az 1992-ben kényszerpályára sodródó lap főszerkesztői székéből kiebrudalt, kétségkívül tiszteletre méltó férfiú ajánlotta a figyelmembe.

Hogy, hogy nem, ismerősnek tűnt az a nyurga jövevény, a budapesti polgár időtlenül időszerű mintapéldánya, aki a Kinizsi utcai szerkesztőségben – kezében az akkor még Ludovikások címen emlegetett dokumentumfilm-sorozat sajtóanyagával – megjelent. Miközben ő a ma már Száműzöttek magántörténelme címen számon tartott, négyrészes produkció miértjeit és hogyanjait sorolta, egyvégtében azt találgattam, mikor és hol találkozhattam vele.

Nem „ludovikás ismerőseim” – Böjthe Tamás, Kéri Kálmán… – társaságában, az otthonom közelében lévő budai katonai főreál maradványai közt, annyi szent!

Csak, amikor „a golyófogóként használt magyarok” történetét megrendítő valósághűséggel bemutató filmfolyamot jó párszor végignéztem, Kásás Andor, Perjés Géza, Andrásfalvy Károly, Bátky Miklós… történetét megsirattam, akkor eszméltem rá, korábban hol láttam én ennek az elképesztően tárgyilagos, és mégis rettentően hatásos dokumentumfilmnek a rendezőjét.

A KEX koncerteken, Doleviczényi Miklós, Baksa Soós János mellett!

A „nagy felismerés”, hogy tudniillik a két „jelmez”, a budai polgáré s a szilaj rock-zenészé ugyanazt a személyiséget takarja, a 90-es évek derekán voltaképpen meg sem rendített. Akkorra már többen is tudni véltük (hogy most tudjuk-e, sejtjük-e, nem tudom), mindegy, hogy milyen műfajban munkálkodik, aki szabad akarata szerint igyekszik a valóságot a világnak megmutatni – egyes fejezeteit, bekezdéseit, vagy az egészet, egyre megy – a köz javára szorgoskodik.

Mindnyájunk (történelmi, társadalmi s erkölcsi) tisztánlátása érdekében.

Ha kell, mozgósító erővel.

A fényezhetetlen tények és tettek fényezését elkerülendő.

Az emlékezés tudományát is megtanítandó.

(Ráskay Pál mondja a Száműzöttek magántörténelme című sorozat – tán – utolsó epizódjában: „Az a nemzet, amelyik nem tud emlékezni, jövőt sem tud építeni.”)

Nagy bajban volnék, ha most az igazságvárók ítélőszéke – azaz a locsei.net olvasói – előtt azt kéne megvallanom, Kisfaludy András terebélyes életművéből – tévékritikusként – melyik filmjét tartottam – tartom ma is – a legfontosabbnak, a legtanulságosabbnak, korábban nem ismert történelmi bizonyosságok tévedhetetlen tárházának – bizony, nem tudnék mit mondani.

Ám azt bizton állíthatom, hogy számomra az ő 1993-as dokumentumfilmje tette egyértelművé, hogy a második világháborúban „a védelemre rendelt 2. hadseregnek semmi feltételt nem biztosítottak, hogy küldetését teljesítse”.

Hogy a szájhagyomány által őrzött könnyűzenei együtteseket megörökítő munkái tudatosították bennem, látszatszabadság idején milyen hatalmas mozgósító erő rejlett – és rejlik ma is – azoknak a vidám fiúknak az előadásaiban, akik tiszta szívvel tudták, tudják énekelni József Attila sorait: „halált hozó fű terem/ gyönyörűszép szívemen.”

Hogy ez a meghökkentően gazdag életmű még számos meglepetést tartogat mindazok számára, akik a dokumentumfilmek iránt erősen érdeklődnek, nem „csak” a legújabb, pár héttel ezelőtt bemutatott Kisfaludy-film ismeretében remélhető.

(Igen, a 2019-es Vád nélkül című dokumentumfilm is a magyar história fehér foltjainak az eltűntetésére vállalkozó Kisfaludy András munkája. Azoknak az idegenből magyarrá lett férfiaknak állít emléket általa, akiket „csak” a szovjet mintára működtetett önkény volt képes elűzni, elföldelni, majd elfeledtetni… De talán nem mindörökre…)

Aztán megjelenik előttünk a filmrendező, producer, dobos Kisfaludy Andrást bemutató Szerelmes földrajz.

És miközben e népszerű televíziós műsor alanyának a főváros második kerületében megtett lépteit követjük:

Pasaréti tér, Páduai Szent Antal id. Rimanóczy Gyula által tervezett plébániatemploma…

Ördögárok…

Hűvösvölgyi katonai főreál, Riadó utca, hol egyszer-másszor Ottlik Géza is lakott…

Városmajori Jézus szíve plébániatemplom, amelynek az árnyékából a Kalef is könnyen, gyorsan megközelíthető…

A tér, honnan Szőke Géza 1966-ban élő láncot készült elindítani…

Még élünk – hirdette volna a lánc az 56-os forradalom tizedik évfordulóján, ha a szervezőt legjobb barátja be nem köpte volna…

És már nem is a Szerelmes földrajzot figyeljük…

Hanem a szerelmetes budai talajból sarjadó, újabb Kisfaludy András filmeket képzeljük magunk elé: talán Ottlikról, a Riadó utcáról meg a katonai főreálról, az Ördögárokról…

Isten éltesse a hetvenesztendős filmrendezőt, hogy szűkebb hazájának izgalmas témáit – a tőle megszokott figyelemmel és fegyelemmel – mind feldolgozhassa!

Annyi még a fehér folt körülöttünk!

2020. február 4.

vissza >>