Bereményi Géza, a pápai kollégista

Bereményi Géza új regénye, a pár héttel ezelőtt megjelent Magyar Copperfield – miként Charles Dickens önéletrajzi ihletésű műve, a David Copperfield – a szerző élettörténete. (Fejlődésregénye?) Az író első húsz évének kalandjait, tapasztalatait és megfigyeléseit sorolja. Azaz: Bereményi zárszava szerint „csak az erősen megmaradtakat”, amelyek „nem véletlenül vésődtek” belé. „Hanem azért, mert azok egy egész időszak lényege. És sorba állítva nemcsak szellemkép lett belőlük, hanem sűrítmény. A korszak piszkos lelke”. Meg itt-ott a tisztábbik is – az író sommás végítéletéhez a maga föltevését ekként toldhatja hozzá az olvasó, miután a Magyar Copperfieldnek a pápai diákéveket elbeszélő fejezetein túljutott. Olyan olvasmány ez a Magvető kiadvány, amely az utánunk jövő nemzedékek történelemszemléletét, világlátását is formálhatja.

Az „elmebaj fővárosából az álmos kisvárosba” érkező, tizenéves fiú első útja ahhoz az épülethez vezetett, amelynek osztálytermeiben 1842-ben Petőfi Sándor is meg-megfordulhatott. Az 1793-ban emelt és a mai napig Ókollégiumként emlegetett ház az 1948 utáni időktől fogva a bencések felsőfokú tanodájából átigazított Türr István Gimnázium fiúkollégiumaként működött. A két intézménynek csupán a neve változott, a falaik közt munkálkodó tanárok legjobbjai az óta is tudják, miként lehet és kell a születésük és neveltetésük által „bilincsbe vert” diákokat segíteni

Kedves Olvasóim jóindulatának a megnyerése érdekében már az első bekezdésben el kell mondanom (tetszik tudni, ez az a bizonyos captatio benevolentiae, melyre az ókori szónokok oly’ szívesen hivatkoztak), nem a recenzens vaskos elfogultságával indokolható, hogy a Magyar Copperfield című nagyregény könyvismertetője leginkább Bereményi Géza Pápáról írt fejezeteinél időzik.

Igaz, ami igaz, az író kortársaként és hajdani pápai diákként e részleteknek szinte mindegyik helyszínét és szereplőjét közvetlen közelről ismerem…

A róluk készült írói rajzolatokat kivétel nélkül mind hitelesnek, mi több: lélegzetelállítóan pontosnak és hatásosnak tartom. (Ahogyan Galántai István, a Türr István Gimnázium igazgatója a gyanútlan ifjak számára felállított rendőrségi csapdából a védtelen fiút kimenti… Ahogyan a gyermekét erős fenntartásokkal kezelő anyának a fiú vitathatatlan értékeit jelzi: „nevét majdan emléktábla fogja hirdetni a gimnázium falán”… Ahogyan a történelemtanár, Varjú Dezső felcsillanó szemmel fogadja a megnyilvánulásait, feleleteit… Ahogyan Nagy Sz. Sándor, az olasztanár az egyetemi tanulmányok felé vezető utat felvázolja előtte…)

Mindennél azonban ezerszer fontosabb az a természetes – mondhatni: ösztönszerű – oktatói, nevelői magatartás, amelyet Bereményi visszaemlékezései oly’ hűen tükröznek: a dunántúli iskolavárosban, Pápán a tanítók, tanárok – királyi rendeletekre, pártos tanmenetekre, miniszteriális utasításokra fittyet hányva – feltétlenül bíztak a tanítványaikban, segítették őket, hogy magukra találjanak, miközben a legkorszerűbb tanítási módszereket igyekeztek tanóráikon alkalmazni…

Tarczy, a derék Tarczy az, kinek mindent köszönhetek” – írta Petrovics Sándor, aki pápai „tanóráinak” köszönhetően váltott nevet és álmokat, és lett belőle költő, Petőfi Sándor. (Amúgy Esterházy gróf a Pápán magára találó fiatalember szavalatát egy aranyforinttal jutalmazta…)

Hatszázvalahány oldalas könyvében Bereményi Géza is megvallja, ha Pápán nem állnak mellé a tanárai, a társai, ki tudja, hogyan és merre hányódott-vetődött volna…

Kollégám, Kristóf Attila gyakran elbeszélte, az apa nélkül maradt kiskamaszt a Türr István Gimnázium latintanára, Csapó Gyula bátorította: hagyja a matematikát, újságíróként talán szélesebb körben örvendeztetheti meg a világot…

Amikor a hetvenéves Bereményi Gézát köszöntöttem, szerteágazó életművében kutakodván, nagy hirtelen rádöbbentem, hogy „miközben szinte folyamatosan a múltban időzik, mégis a mindenkori jelennel foglalkozik… Aktuálpolitikai áthallások nélkül, de általánosító érvénnyel”…

A múltban időző Bereményi Géza fontos műve, a Magyar Copperfield akkor került a könyvesboltokba, amikor egyre többen ismerték – ismertük – föl, hogy „a világ értelmes rendje elveszett”. De megtalálni e bereményiádában is a mindenkori jelenhez általánosítható érvénnyel címzett üzenetet.

S úgy tűnik, az író régi iskolája is megtalálta: a tehetséges diákok felkarolása a Pápai Türr István Gimnázium és Kollégium egyik fő feladata.

Bereményi Géza: Magyar Copperfield
MAGVETŐ KFT. 2020. Ára: 5224 Ft

2020. március 29.

vissza >>