Rózsaszálak harca

A hazai könyvkereskedelem már évek óta népszerűsíti őket. Elizabeth Woodwille-t is, IV. Edward feleségét, a „fehér királynét”; de a „vöröset”, VIII. Henrik nagymamáját is. Sőt, A királycsináló lányának, Anne Neville-nek a vérfagyasztóan romantikus története is olvasható magyarul. Philippa Gregory-nak az előkelő rózsaszálak által vívott családi harcait, a rózsák háborúját elbeszélő írásaiból 10 részes televíziós sorozat is készült, amely A fehér királyné címmel március 4-től szerdánként 22.05-től látható az AXN White műsorán.

A sorozat címadóját, IV. Edward hitvesét, a „fehér királynét” az a svéd színésznő, Rebecca Ferguson jeleníti meg, aki 2014.-ben, a Herkules című filmben, hazánkban is forgatott

Mint tudjuk, nem az olvasói által ünnepelt, a történészek által azonban gyakorta támadott Philippa Gregory az első Angliában, aki sorozatot szentel az 1455 és 85 között pusztító dinasztikus háborúnak. William Shakespeare is több darabjában idézte meg „a teljes viszálykodást a két híres dinasztia, a Lancaster- és a York-ház között”. Hogy az angol nyelvű drámaírás tán legnagyobb, de mindenképpen leghíresebb alakja miért időzött oly’ sokat a szülőföldjét végzetes helyzetbe sodró háborúnál, nagyon is érthető. Olyan eseményeket elevenített fel általuk a színpadon, amelyek a nézőközönség jelenét ugyancsak befolyásolták; amelyekkel mindenki számára egyértelművé lehetett tenni azt, ami a királynőnek, I. Erzsébetnek az uralkodói alapelve volt: a központi hatalom megroppanása óhatatlanul politikai és erkölcsi széthulláshoz vezet. Káoszhoz, amelyben mindnyájan elsüllyedhetnek.

Hogy a 61 esztendős Philippa Gregory milyen magasabb elv és szándék szerint ontja regényeit, amelyekben fehér és vörös rózsaszálak fondorkodnak egymás ellen, nem tudom. De azt igen, hogy a Nairobiban született, eleinte az újságírással próbálkozó asszonyt, a XVIII. századi irodalomtörténet doktorát a szigetországban már az 1980-as években a romantikus történelmi regényírók legkiválóbbjának tartották. Első könyvét Philippa Gregory egy kunyhóban írta, napjainkban egy százhektáros gazdaságon él harmadik férjével és hat gyermekével, akik közül van, aki édes, és van, aki mostoha. Szeret lovagolni s kertészkedni, szülőföldjén, Afrikában módszeresen és bőkezűen jótékonykodik. Állítása szerint történelmi hűség jellemzi írásait, a történelemtudomány fölkent papjai azonban ezt folyton folyvást vitatják.

A rózsák háborújaként számon tartott, három szörnyű évtizeddel – ha jól számolom – a termékeny írónőnek hat elbeszélése foglalkozik. (A magyar könyvesboltokból csak a legutóbbi, A király átka hiányzik.) Az AXN White-on most futó sorozat ezek közül háromnak a meséjét jeleníti meg. A 2010-es A fehér királyné Elizabeth Woodville története, azé a kiváltságok nélküliek sorából a legmagasabb rangra szert tevő asszonyé, akinek rettenetes harcokat kell vívnia, hogy koronáját és szeretteit megtarthassa. Az egy évvel később, 2011-ben kiadott A vörös királyné pedig annak a Margaret Beaufort-nak a históriája, aki Istentől kapott küldetésének tartotta, hogy fiát, Henryt királlyá koronáztassa. A 2014-es A királycsináló lánya, amely Warwick grófjának ifjabb gyermekét, Anne Neville-t állítja a középpontba, azt a bábként használt rangos leányzót állítja az események fókuszába, aki kénytelenségből lett Richárdnak, Gloucester hercegének a felesége, s ezért véresen komoly árat kellett fizetnie. A televíziós változatban, miként a valóságban is, e három asszony útjai olykor keresztezik egymást, és emiatt szinte minden alkalommal ártatlan életeket kioltó drámák szikráznak fel. Voltaképpen mind a három rózsaszál a hatalomért folytatott harc áldozata. Békésebb időkben, amikor nem uralkodik mindenek felett a viszály és a hitszegés, a pénz romboló ereje, tán megadatna nekik az asszonyi lét számos öröme, de a hatalom bűvkörében minden gondolatukat, érzésüket, tettüket a királyi trón körüli civódás szabja meg. A hatalom megszerzése, majd megtartása érdekében előbb-utóbb ezek az asszonyok is súlyos bűnök sorát képesek elkövetni. Árulás, lázadás, összeesküvés dolgában a férfiakat is „lekörözik”, akik viszont határtalan részvétlenséggel „könyvelik el” az asszonyi játszmák következményeit: a halva született gyermeket csakúgy, mint a végtelen magányt és a boldogtalanságot.

IV. Edwardként Max Irons, Jeremy Irons fia látható az AXN új produkciójában

Lehet választani: a Jamie Payne, James Kent, Colin Teaque által rendezett sorozat három rózsaszála közül melyik a leginkább szánalomra méltó. Elizabeth, akit a király, IV. Edward, a nyugalom és a rend híve annyira megszeret, hogy trónjára emeli, s ez által az udvari ármány mocsarába veti? (Mivel két igen-igen rokonszenves ifjú színész személyesíti meg A fehér királyné szerelmespárját, Max Irons az uralkodót, Rebecca Ferguson a királynét, az első epizódok láttán a néző alighanem őket ajándékozza meg a részvétével.) Vagy a jólelkű s kötelességtudó növendéklány, AnneNeville (megszemélyesítője a látványos produkcióból szürkeségével kimagasló Faye Marsay) a legtragikusabb figura a XV. századi história rémes kavalkádjában? Aki könyörtelen apja parancsai szerint él, dönt, házasodik, és fokozatosan lesz belőle ijesztő bestia?

Vagy az egzaltált Margaret Beaufort, a vörös királyné vívja ki együttérzésünket? Nyálasan vonagló ábrázatával, ahogyan Amanda Hale állítja elénk? Az az asszony, aki őrült hévvel tuszkolja gyermekét, Henryt a királyi trón irányába? A történelem ezt a megszállott némbert igazolta – ez, ha máshonnan tán nem is, az olyan, korábban futtatott tévésorozatokból, mint amilyen a Tudorok volt pár évvel ezelőtt, akár az egyszeregy, olyan bizonyossággal tudható. Miközben sorra hulltak el a Lancester- és a York ház legígéretesebbjei, Margaret Beaufort álma valóra vált. A fehér királyné című, izgalmasan és látványosan megrendezett történelmi sorozat, úgy tűnik, éppen ezzel a történelemkönyvek által is hitelesített elbeszéléssel, VII. Henrik gyermek- és ifjúkorának a bemutatásával íveli át a századokat, ijesztően reális párhuzamot állítva régmúlt korok veszedelmes küldetéstudattal felvértezett alakjai s jelenünk hasonló jellemképletei közt.

Persze, annak is érdemes megismernie A fehér királyné-sorozatot, akinek semmi kedve  lehetséges vagy lehetetlen történelmi párhuzamok felállításával bíbelődni. Hogy miért? Mert a mai magyar televíziós sorozat-kínálat leginkább figyelemre méltó produkciója az AXN White fehér királynéja.

2015. március 17.

vissza >>