Szabad, békés, madárdalos élet

Nincsenek időtlen időkre, reménytelenül elátkozott ügyek, végérvényesen eltévelyedett alkotók, a Tőkés család elfogult magánéleti helyzetelemzésére vállalkozó szerzőpáros, Petényi Katalin és Kabay Barna is visszatért a Stigma című (kényszer szülte?) bántóan elhibázott mozgóképes dolgozat után a dokumentumfilm-készítés tőlük is megszokott, másoktól is elvárt útjára. A Hír Televízió Vetítőjében a közeljövőben (július 12-én 22.06 órai kezdettel, 17-én 14.06-tól, 18-án 22.06-tól) látható Bakonyi juhászasszonyról bátran állítható, hogy közérdeklődésre érdemes, kimunkált alkotás.

Ha újra születnék, akkor is a juhászéletet választanám – mondja a 87 esztendős Tamás Károlyné

A bakonyalji Szentgálon élő Tamás Károlyné Kiss Tóth Vilma, kit a produkció két operatőre, Csukás Sándor és az élők sorából 2009-ben távozó Jankura Péter lélekemelő képsorok révén mutat be, régi, híres juhászcsalád sarja. Felmenői – apja, anyja, de hatalmas familiáris tisztelettel övezett nagyapja is – leánygyermek létére is pásztornak nevelték. Az első kisbárányt, miként a többi gyermeknek, réges-régi szokás szerint, öt éves korában bízták a gondjaira. Tizenévesen szinte mindent tudott, sőt, egyszer-egyszer a gyakorlatban is kipróbált, amit a nyájról életre szólóan meg kellett jegyeznie. Közben a háziasszonyi teendőkkel is megismerkedett: az első kenyeret 12 éves korában sütötte; tizennégy esztendősen egyedül ment a piacra, hogy a családi majorság számára kislibát, kiscsibét vásároljon. Legnagyobb boldogsága azonban, ahogyan a tíz éven keresztül forgatott produkció kamerái előtt elmeséli, az olvasás volt. A napi teendők befejeztével, könyvvel a kezében kiült a küszöbre, s amíg a szeme bírta, olvasott…

Visszaemlékezései közben – amelyeknek a hátterében a XX. századi magyar történelem is megjelenik: a II. világháború, a Szentgálon, és a kis települést körülölelő, gyönyörűszép tájon átvonuló, vad szovjet seregek, a beszolgáltatások ideje, a dolgos emberek munkáját és életvitelét gyilkos rendeletekkel tönkretevő szocializmus – Vilma asszony szünet nélkül tevékenykedik. Birkát nyír, az ellésnél segédkezik, kenyeret süt, rétest is, a faluházat gondozza. Csendes óráiban családi „irattárát” rendezgeti, az emlékiratait írja. Irodalmi életműve: három könyv és 24 néprajzi pályázat. Vilma asszony pontosan tudja, ha ő nem örökíti meg, adja tovább az utána jövő nemzedékeknek, lányának, unokáinak azt a századokon át roppant ésszerűen építgetett, tisztességes és gazdag ismerettárat, amelyet megélt, meg is örökölt, örökre eltűnik az a hagyományvilág, amelybe beleszületett.

Gyöngyössy Imre Két elhatározás című dokumentumfilmjének központi alakja, a rimóci Veronika néni sok tekintetben rokonítható a szentgáli Vilma nénivel

Megtiszteltetés Tamás Károlyné Kiss Tóth Vilmával Kabay Barna és Petényi Katalin dokumentumfilmje révén találkozni, méltósággal viselt, megszenvedett életét megismerni. Olyasfajta élmény, mint a rimóci Veronika nénivel való ismeretség, amelyet 1976-77-ben Gyöngyössy Imre Két elhatározás című dokumentumfilmjének köszönhettünk. A Pesarótól Chicagóig díjazott film központi alakjának, amint arra a film címe is utal, két elhatározás töltötte ki öreg napjait: meg szerette volna látogatni messzi idegenben élő gyermekét, és rendbe akarta tenni elvadult szőlőskertjét. Vilma néni a juhászélet sok évszázados szokásait szeretné átmenteni a jövőnek, mielőtt a túlsó partra költözik, a szabad, békés, madárdalos életet, amelyet – szavai szerint – a sors nagy ajándékának tekint. Kabay Barna, aki a Bakonyi juhászasszony című filmet nem csak rendezőként, de producerként is jegyzi, pályakezdőként ott serénykedett a Két elhatározás című Gyöngyössy-film forgatásánál. Amit mesterétől a Cserhát északi nyúlványai alatt eltanult, tisztességgel, okosan és szépen kamatoztatja a Bakony völgyeiben forgatott filmjében. Alighanem Gyöngyössy Imre is elismeréssel fogadná kedves tanítványának e munkáját. (Hogy az olyan „vargabetűvel” mit kezdene, mint amilyen a Stigma volt, ki nem találhatom. Aki minden időben és minden hátráltató körülmény ellenére az emberségre szavazott, talán egy jobbító, helyreigazító vágást javasolna?)

2015. július 7.

vissza >>